skip to Main Content
ROI یا نرخ بازگشت سرمایه

محاسبه ROI یا نرخ بازگشت سرمایه با چه چالش هایی روبرو است؟

در کسب و کارهای اینترنتی باید کمپین های تبلیغاتی و فعالیت های دیجیتال مارکتینگ به دقت کنترل بشند. به همین دلیل با استفاده از فرمول ROI یا MROI میشه با در نظر گرفتن همه ی هزینه ها و درآمدهای کسب…

بیشتر بدانید