نقشه سفر مشتری

نقشه سفر مشتری چیست و در کسب و کارهای مختلف چگونه عمل میکند؟

در هیچ کسب و کاری، مشتری بالفعل از روز اول وجود نداشته. همیشه تعدادی مشتری بالقوه وجود دارند، که با طی کردن یک مسیر، گاهی کوتاه و ع...

ادامه مطلب