بانس ریت سایت چیست و عوامل تاثیرگذار روی آن کدام است؟

یکی از عوامل موفقیت یک وب سایت، داشتن آمار و اطلاعات دقیق از رفتار بازدیدکننده های اون وب سایته. این آمار و اطلاعات از رفتار بازدیدکنند...

ادامه مطلب

نقشه سفر مشتری

نقشه سفر مشتری چیست و در کسب و کارهای مختلف چگونه عمل میکند؟

در هیچ کسب و کاری، مشتری بالفعل از روز اول وجود نداشته. همیشه تعدادی مشتری بالقوه وجود دارند، که با طی کردن یک مسیر، گاهی کوتاه و ع...

ادامه مطلب